penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
publicaties:

 

literatuurlijst:
  - biografie

  - boeken
  - periodieken

  - catalogi

 

A.G.

H. de Boer

Ron Dirven

C. Hendriks

Roeland van Ruyven

C. Veth

B.W. Wagenaar

 

Art Deco magazine

Beeldenaar

De Delver

Elsevier

Muntkoerier

Kroniek van kunst en kultuur

het Landhuis

 

BNDeStem

Het Centrum

De NRC

Rotterdams Nieuwsblad

De Tijd

Het Vaderland

 

C. Veth

 

In het oorspronkelijk boek zijn foto’s van volgende werken chronologisch opgenomen.
(Soms komen de namen zoals die hier vermeld zijn niet overeen met de namen zoals die in het boek staan. Dat komt omdat ik de namen heb aangepast aan de namen van de site)

 

de borstbeelden:
J.Romswinckel, Jhr.L.Storm van ’s-Gravesande, J.Dekker, B.Loder, Wang Koan Ky, mannenkop 2, mannenkop.

 

de penningen:
J.G.Rueb, Koningin Emma, voorzijde en keerzijde van J.Wagenaar.

 

de standbeelden:
staand naakt brons, zittend naakt zandsteen, mevrouw H en zoontje.

 

de dierplastieken:
egeltje 2 (keramiek), staand eendje plus duikeend (keramiek), hollend paard, aapjes, musjes op het dak, wassende kat, jonge koekoek, bokje, parelhoenders, angorakat (keramiek), parkieten, papegaaien, reiger, huilend hondje, liggend wakend hertje, slapend hertje, rustend paard, kameleons, steenbokje (keramiek), pad, vissen.

 

muurdecoraties:
hoenderpark, Jacoba van Beieren, de ark van Noach, Heldring & Pierson (keramiek), 2 detailfoto’s van de dierentuinbrug (2 Haagse bruggen).

 

de monumenten:
H.J.Lovink.

 

de tekeningen:
olifant, naakt 1, naakt 2, buffel, reeën.

 

Het "overzicht van uitgevoerde werken" waarmee het boek besluit is opgesteld door tante (brief van Cornelis Veth van 19 april 1945, Letterkundig Museum: V05652B1) en heeft dan ook geen verband met de tekst geschreven door Veth. Dat verklaart wellicht waarom werken door Veth vermeld niet in het overzicht zijn opgenomen. En ook waarom werken vooral uit de beginperiode, vaak niet correct zijn gedateerd of omschreven. Voor zover ik weet heeft zij geen administratie bijgehouden van haar werk (zoals datering, opdrachtgever, materiaal, plaatsing, oplage, prijs, enz). Tante was bij het opstellen van de lijst bijna 60 en na een arbeidzaam leven laat het geheugen het wel eens afweten.( 'Godgod, wat heb ik veel gewerkt,' Gra Rueb zegt het uit de grond van haar hart, als ze terugdenkt aan alle beelden, penningen, plaquettes en tekeningen die ze in haar leven heeft gemaakt. C.Hendriks,1967).
Desondanks is de lijst als leidraad gebruikt voor de inventarisatie/site. De lijst is niet alleen nuttig, het is een bron van inspiratie en daagt uit om ook andere bronnen te vinden.

link naar het boek van Cornelis Veth "De Beeldhouweres Gra Rueb" (pdf)

In de bibliotheek van de Koninklijke Academie van Beelden Kunsten, Den Haag ligt een exemplaar met een opdracht aan de Academie.

opdracht
 

Wat precies de relatie is geweest tussen De Academie en tante is me nog niet helemaal duidelijk.
In de jaarverslagen van de Academie van 1931 t/m 1940 staat zij vermeld als "Lid der Academie van Beelden Kunsten". Het verslag van 1941 heb ik nog niet teruggevonden en in de verslagen vanaf 1942 is er geen lijst van de "leden" meer opgenomen.
Wat het "lid der Academie"-zijn inhield is duister. De bibliothecaris weet het ook niet; er zijn geen "leden der Academie" meer. In de opdracht staat vermeld dat zij in de jaren 1942-1945 werkzaam was aan de Academie.
In de jaarverslagen is daar weinig van terug te vinden:
- in het jaarverslag van 1942 de vermelding: "Met de ordening der platencollectie werd voortgegaan; Mej. G.J.W.Rueb stelde zich beschikbaar om hieraan geregeld te werken."
- in het jaarverslag van 1943: In het jaar 1943 werden de navolgende voordrachten gehouden :
Mej G.J.W. Rueb ('s-Gravenhage) De Oud-Katholieke schuilkerk te 's-Gravenhage
Mej G.J.W. Rueb ('s-Gravenhage) Hoe een beeldhouwwerk ontstaat.

Tante staat nergens vermeld als docent, noch in vast, noch in tijdelijke dienst. Wat de werkzaamheden nu precies hebben ingehouden is me nog niet echt duidelijk. Het niet-actuele archief is aan het Gemeentearchief, Den Haag gegeven en daar is niets meer wat enig licht op deze zaak kan werpen.

 

 

naar boven