penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
publicaties:

 

literatuurlijst:
  - biografie

  - boeken
  - periodieken

  - catalogi

 

A.G.

H. de Boer

Ron Dirven

C. Hendriks

Roeland van Ruyven

C. Veth

B.W. Wagenaar

 

Art Deco magazine

Beeldenaar

De Delver

Elsevier

Muntkoerier

Kroniek van kunst en kultuur

het Landhuis

 

BNDeStem

Het Centrum

De NRC

Rotterdams Nieuwsblad

De Tijd

Het Vaderland

Artikelen in periodieken, zoals jaarverslagen, maand- en weekbladen

 

Als het artikel hoofdzakelijk tante betreft, is de tekst integraal onder de naam of initialen van de schrijver in de rubriek “publicaties” opgenomen. Relevante informatie is vermeld bij het werk zelf met een verwijzing waar het vandaan komt.
Krantenartikelen heb ik niet opgenomen in onderstaand lijstje met een uitzondering voor het interview van C. Hendriks met tante in het Vrije Volk. De tekst van het artikel staat integraal onder het kopje “C.Hendriks” in de rubriek “publicaties”.
Krantenartikelen staan in de rubriek “publicaties” onder de naam van de krant.

in chronologische volgorde:
Boer, H. de. in Op de Hoogte. kerstnummer
(1923)
op de site geplaatst onder publicaties

De Revue der sporten
(1924 jrg 18 22 september)
In het artikel "elfde jaarverslag 1923-1924 van het Nederlandsch Olympisch Comité" wordt vermeld dat tante zitting had in de commissie, die verantwoordelijk was voor de keuze van de in te zenden kunst.

Bouwkundig Weekblad en Architectura. nr 19.
(1928: 2/5)
plaatjes monument Juliana van Stolberg

Sport in beeld
(1928 jrg. 4, 22 mei)
In het artikel van Leo Lauer Bij de aanvang, een in memoriam van F.W.C.H. Baron van Tuyll van Serooskerken, staat het een foto van het Tuyll monument. Op de volgende pagina staat het artikel De Olympische Spelen waarin het monument in één alinea afgebroken wordt.

N.H.Wolf, N.H. in De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad. nr 1065
(jrg 21, 23 Juni 1928).
Vermelding dat zij deelnam aan de Arti Tentoonstelling van mei-juni, met een “Vogel” en een “vrouwekopje”  (- het laatste niet zoo sterk persoonlijk als wij van haar werk gewend zijn).


Sport in beeld
(1928 jrg 4 26 juni)
Vermelding dat tante deelneemt aan de kunstwedstrijd van de Olympische Spelen. "[...] en al neemt Mej. Rueb hier eenigszins revanche met haar "Bokser" voor dien ontzettenden Jan met de handjes, de balans overgooien doet dit betere niet, [...]
(Jan met de handjes is de bijnaam van het Tuyll-monument.)

Ruyven, Roeland van. in De Haagsche Vrouwenkroniek. jaargang 16 nr 4.
(1929: 26/1)
op de site geplaatst onder publicaties

Ruyven, Roeland van. in De Hollandsche Lelie. jaargang 42 nr 31.
(1929: 30/1)
op de site geplaatst onder publicaties

Bouwkundig Weekblad Architectura. nr 25.
(1929: 22/6)
foto van de hal van het bankgebouw van Heldring & Pierson, Den Haag met de keramische wanddecoraties, overigens verder geen vermelding.

jaarverslag van de Vereeniging “Oranje-Nassau Museum”.
(1931)
plaquette A.J.E.A.Bik

jaarverslagen van de Academie van Beeldende Kunsten , Den Haag .
(1931 t/m 1940) (1941 niet gevonden, 1942 en later vermeldt geen leden meer)
vermelding lid der Academie en wat hand en spandiensten

Sport in beeld
(1932 jrg 8 12 april)
Een foto waarop het beeldje de bokser staat afgebeeld. Het vreemde is dat ik verder geen bronnen heb gevonden dat het ook daadwerkelijk is ingezonden.

Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde van 1933, Amsterdam 122a. Dressuurmedaille van de Nederlandsche Militaire Rijschool, 1932, de bijbehorende plaquette en de persoonlijk penning voor Luit. Kol. J.H. van Reede, de toenmalige directeur van de Rijschool.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
(1933)
In “Levensbericht van Mr Henricus Anastasius Viotta (16 Juli 1848-18 Februari 1933)” door S. Bottenheim de vermelding van het beeld van Viotta en dat tante het gemaakt heeft.

N.H.Wolf, N.H. in De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad. nr 1321
(jrg 25, 4 november 1933).
Vermelding dat zij deelnam aan Arti-Tentoonstelling met "twee fijne, houten, slanke naaktfiguurtjes".

Verslag van de Rijksmunt over het jaar 1936.
(1937)
vermelding van de penning van het koninklijk huwelijk

Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde van 1937, Amsterdam
Vermelding als maakster van een draagpenning ter herinnering aan het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.

mededeel. v.d. Dienst v. Kunsten en Wetensch. Gem. 's-Gravenhage 4
(1937)
dierplastiek parelhoenders

A.G. in Die Constghesellen. 3
(1946)
op de site geplaatst onder publicaties

Ajax-nieuws, clubblad van de Amsterdamsche Football Club "Ajax" nr 12
(1948)
Aanbieden van het Vrijheidsbeeld door een commissie aan het bestuur van Ajax, met een foto van de overdracht en de vermelding dat tante het beeld heeft ontworpen.

Verslag van de Rijksmunt over het jaar 1947.
(1948)
vermelding van de penning van S.J.R. de Monchy en de geboortepenning van prinses Marijke

Verslag van de Rijksmunt over het jaar 1948.
(1949)
vermelding penning 700 jaar gemeente bestuur Den Haag

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (Amsterdam, 1954)
In het artikel van Dr.A.J.Bemolt van Loghum Slatetus "De penningen betreffende het Koninklijk Huis 1909 – 1948". wordt de penning van Koningin Emma 1928 in drie diameters beschreven. Dat de schrijver niet goed overweg kon met het monogram van tante blijkt uit de omschrijving daarvan: Op de afsnijding van de linkerschouder in rechthoek 8 1 8 [ ? ]
Ook de verlovingspenning van prinses Juliana en prins Bernhard op 7 januari 1937 en de geboortepenning van prinses Marijke worden genoemd.

Jaarboek van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (1949) in "kroniek over 1948" Vermelding van de onthulling van de plaquette aan de gevel Heulstraat van het gebouw waar de Raad van State zetelt.

Verslag van de Rijksmunt over het jaar 1949.
(1950)
vermelding van de penning van J.Greshoff

Verslag van de Rijksmunt over het jaar 1950.
(1951)
vermelding draagmedailles 1940-1945 van het Roode Kruis

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
(Amsterdam, 1954)
In het artikel van Dr.A.J.Bemolt van Loghum Slatetus "De penningen betreffende het Koninklijk Huis 1909 – 1948". wordt de penning van Koningin Emma 1928 in drie diameters beschreven. Dat de schrijver niet goed overweg kon met het monogram van tante blijkt uit de omschrijving daarvan: Op de afsnijding van de linkerschouder in rechthoek 8 1 8 [ ? ] Ook de verlovingspenning van prinses Juliana en prins Bernhard op 7 januari 1937 en de geboortepenning van prinses Marijke worden genoemd.

In het jaarboek van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
(1957)
"Kroniek over 1956" 6 februari HKH Prinses Beatrix wordt geïnstalleerd als lid van de Raad van State. Het gemeentebestuur biedt een bronzen veulen aan, vervaardigd door de beeldhouwster G.J.W.Rueb.

Schip en Werf jaargang 27 no 4
(1960)
plaquettes Koningin Wilhelmina 1898 en 1948

Kroniek van Kunst en Kultuur
(Amsterdam, 1960 jaargang 20 nr 2)
Een artikel geschreven door L.P.J. Braat opgedragen aan tante omdat zij 75 werd. Op de site geplaatst onder publicaties

Hendriks. C. in het Vrije Volk. (1967:15/12)
op de site geplaatst onder publicaties

Havelaar. Koos, De gemeente en de beelden in Den Haag in Die Haghe Jaarboek van de Geschiedkundige Vereniging
(1985)
- tante wordt genoemd als deelnemer aan de wedstrijd betreffende het Juliana van Stolberg monument,
- F.H.Warnaars wordt als maker van de dierfiguren van de Vaillantbrug genoemd dit in tegenstelling tot andere bronnen die het toeschrijven aan Bus en tante,
- het vrouwefiguur in het Zuiderpark (peinzende vrouw) in opdracht van de Gemeentelijk Commissie voor Kunstopdrachten (GCKO), - het hert (edelhert groot) in opdracht van het heropgerichte GCKO en de daarvoor gekregen vergoeding.

Nelemans, Ir. F. A. Penningen omtrent personen in Breda en Omstreken in het Jaarboek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde van 1982, Amsterdam.
Penning nr 28 is de penning van haar vader (I.G.). De schrijver heeft de penning echter niet gezien want de diameter is onbekend en de keerzijde is niet beschreven. Door het ontbreken van het monogram denk ik dat het de derde variant is.


Eliëns, Drs. P.A.M. Noordbrabanders op de penning in Brabants Heem
(1986)
- De vermelding dat tante geboren is in Noord Brabant.
- Dat zij de maakster is van een penning gedateerd 1920 van notaris Jhr. A. A. A. M. van der Does de Willebois, 1848-1936, geboren in Den Bosch. De penning wordt niet beschreven.
- En dat ze in 1930 een penning heeft gemaakt van haar vader J.G. (I.G. wordt natuurlijk bedoeld). Ook deze penning wordt niet beschreven.


Tol, dr. D. van in jaarboek Amsteladanum 82
(1990)
plaquette van J.J. van Oogen

Fölting, H.P. Beroemd in Den Haag – een inventarisatie van gedenkstenen-. in Die Haghe Jaarboek
(1992)
De plaquette van de "Raad van State" (eigenlijk ter herinnering aan het overleg tussen koning Willem III en zijn raadslieden over de grondwetsherziening van 1848). De plaquette wordt echter ten onrechte "op mogelijk 1923" gedateerd.

Dirven, Ron. in Breda’s Museum Post nr 2
(1997)
op de site geplaatst onder publicaties

Mierlo RA, H.T.A.M. van “Mr Meinard Tydeman Jr. (1854-1916)” in De drie Steden, regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg nr 2
(1997)
De twee beelden van Tydeman.

Muntkoerier nr 4
(1998)
In een artikel over de "Vereniging voor Penningkunde en vrouwelijke medailleurs" de vermelding dat zij de eerste vrouw was die een opdracht van de Vereniging kreeg een jaarpenning te maken en een afbeelding van de Wagenaar-penning (1932-2)

Thomassen, Kees. "'Beste aller Flippen!'. De ietwat verlate huldiging van Jan Greshoff in 1948" in het Jaarboek Letterkundig Museum 8
(1999)
Beschrijft o.a de perikelen rond het maken van de penning van J. Greshoff. En vermeldt de oplage-aantallen van de penning en honorering van tante.

Soudijn, Karel. Vorm en functie: persoonlijke notities bij het jubileum van de Vereniging voor Penningkunst in de De Beeldenaar 5
(2000)
Op de site geplaatst bij de publicaties uit "de Beeldenaar"

Boegheim, L.M.J. in De Beeldenaar 5/6
(2002)
plaquette W.J. van Heteren

Terwen Pier, Hakken: “meer transpiratie dan inspiratie. G.A. Graff in de Haagse wereld van beeldhouwers.” in Die Haghe Jaarboek (2004)
De relatie tussen tante en Georg Graff (de practiciën van tante) met een foto van Georg terwijl hij aan de dierentuinbrug (2) werkt.

Wagenaar, B.W. Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis in Decorare –orgaan van de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, nummer 15 2006.
De Roode Kruis medaille wordt er grondig in besproken, met foto’s van de medaille en verschillende oorkondes, oplagecijfers, enz.
Integraal geplaatst op de site onder publicaties.


Elfvoetbal nr 4
(2008)
foto van het monument van Tuyll van Serooskerken

Muntkoerier nr 7/8
(2008)
foto: penning Emma 1928 op kaft, inhoud en in een artikel

IIAV Nieuws nr 1
(2008)
vermelding en foto van de Nederlandse vrouw

Donald Duck nr 14
(2009)
foto van Hansje Brinker

Wijkblad Benoordenhout nr 5
(2009)
In de rubriek Toen en Nu een verhaal over de Javabrug met de vermelding dat tante de maakster is van de reliëfs.

De Haag Centraal nr 123 jaargang 3
(2009)
Wendy Louw in de rubriek Terugblik een verhaal over de Dierentuinbrug met de vermelding dat tante de ontwerpster is van de reliëfs. En een foto van één van de reliëfs.

Dier, eindexamentour 2009-2010, een kijkwijzer voor het examenthema ”Beestachtig”.
Gemeentemuseum, Den Haag.
De betonnen pad is onderdeel van een vragenlijst. Foto’s van het beeld en tante.

dé Weekkrant
(Voorschoten 25 januari 2010)
Vermelding van het monument in Voorschoten, haar naam en de plannen voor aanpassing/restauratie daarvan.

Art on the edge –fietsroute buitenkunst in Amsterdam -. MacBike, Amsterdam
(2010)
nr. 148 is de Olympische Groet, Monument van Tuyll-van Serooskerken

Nederland's Adelsboek. Jaargang 96 U-Voo
(2011)
Onze foto van de plaquette van Jhr Pierre Henri Verspyck en dat tante de maakster is.

 

 

 

 

 

 

naar boven