penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
plaquettes:

J.G. Rueb

A.A.M. Bijleveld

Iet

H.K. Mulder

K. de Snoo

Kon. Emma 1928

J.L. de Raadt

Hypotheekbank

prinses Juliana

A.J.E.A. Bik

dr. H. Klinkert

Chininefabriek

Nederlandsche Rijschool

E.J.A. Bouscholte

M.C. Cartier van Dissel

O. Gezelle Meerburg

C.F.W.G. van den Hurk

J.H.G. Kappelhoff

J. van Andel

H. Loudon

Dr. I.M. Graftdijk

W.J. van Heteren

Jettij

H. Neumann

GEB Den Haag

Ajax Vrijheidsbeeld

Jan Ridder

Raad van State

marine (marmer)

marine (brons)

abdicatie Wilhelmina

J.J. van Oogen

N.R.S.

J.H. Verspyck

Philips - De Jongh

Wilhelmina 1898

Wilhelmina 1948

Henri Sijthoff-Prijs

 

manco

Onderwerp K. de Snoo
Jaar 1927
Gesigneerd achter de hals
Materiaal brons
Afmetingen 50 x 70 cm
Aanwezigheid bedrijfscollectie
Bijzonderheden De plaquette is op 17 december 1927 in ’s Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen, Rotterdam onthult (NRC 18 december 1927). Bij de onthulling was oa dr. H.Klinkert aanwezig (waarvoor tante in 1930 ook een plaquette zal maken).
De plaquette is gegoten bij: Prowaseck & Stöxen kunstgieterij Leiden.

Klaas de Snoo (Geervliet 1877 – Utrecht 1949,) werd in 1905 aangezocht als leraar aan ’s Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen, Rotterdam. In 1907 werd hij daarnaast ook hoofd van de Kraamafdeling en in 1911 werd hij er geneesheer-directeur. Dat bleef hij tot 1926 waarna hij tot hoogleraar gynaecologie en obstetrie, Utrecht werd benoemd ondanks dat hij niet gepromoveerd was (zonder gymnasiumachtergrond kon er niet gepromoveerd worden toentertijd). Daar tegenover stond dat hij zeer getalenteerd was als docent en wetenschapper.
De Snoo werd toonaangevend en kreeg ook grote i nternationale aanzien. Hij was erelid van de “Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging” en de Amerikaanse, Franse, Belgische en Bulgaarse equivalenten daarvan.
Hij heeft veel gepubliceerd waaronder “het Leerboek der Verloskunde” en “het probleem der menschwording gezien in het licht der vergelijkende verloskunde” (dat ook in het Duits vertaald is).
Een uitgebreid “ In Memoriam Prof K. de Snoo ”, door W.P.Plate, is te vinden in het Ned Tijdschr v Geneesk (1949) jaargang 93(ii), p. 1107-1110.

detail

 

 

naar boven