penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
plaquettes:

I.G. Rueb

A.A.M. Bijleveld

Iet

H.K. Mulder

K. de Snoo

Kon. Emma 1928

J.L. de Raadt

Hypotheekbank

prinses Juliana

A.J.E.A. Bik

dr. H. Klinkert

Chininefabriek

Nederlandsche Rijschool

E.J.A. Bouscholte

M.C. Cartier van Dissel

O. Gezelle Meerburg

C.F.W.G. van den Hurk

J.H.G. Kappelhoff

J. van Andel

H. Loudon

Dr. I.M. Graftdijk

W.J. van Heteren

Jettij

H. Neumann

GEB Den Haag

Ajax Vrijheidsbeeld

Raad van State

marine (marmer)

marine (brons)

abdicatie Wilhelmina

J.J. van Oogen

N.R.S.

J.H. Verspyck

Philips - De Jongh

Wilhelmina 1898

Wilhelmina 1948

Henri Sijthoff-Prijs

 

manco


Onderwerp E.J.A. Bouscholte
Jaar 1933
Gesigneerd G.J.W. Rueb achter de schouder
Materiaal brons
Afmetingen 69 x 45 cm
Aanwezigheid T.C. WW den Haag
Bijzonderheden

Tekst op de plaquette:

 

1908 - W.W. - 1933
DEN OPRICHTER
E.J.A. BOUSCHOLTE
AANGEBODEN DOOR DE LEDEN

De onderlinge wedstrijden, die in de herfst van 1933 werden gehouden op de tennisbanen aan de Wassenaarsche Weg, zijn een uurtje gestaakt om op “eenigszins feestelijke wijze het feit te herdenken, dat het dit jaar een kwart ééuw is geleden, dat dit tennispark werd aangelegd.” Er werden toespraken gehouden om de heer Bouscholte te prijzen voor zijn inzet voor de vereniging. En naast de toespraak kwam er een toezegging.
Het Vaderland van 20 augustus 1933: “De leden hebben een blijvend blijk willen geven van hun dankbaarheid voor al hetgeen de heer Bouscholte voor hen heeft gedaan en het plan opgevat mej. Rueb een plaquette van den heer Bouscholte te laten vervaardigen, dat eerlang een plaats in het clubgebouw zal krijgen.” En het plan is, gezien de foto, verwezenlijkt.
En het woordje “eerlang” klopt ook, al hangt de heer Bouscholte nu achter lege kluisjes verstopt.
Ook de ander bestuursleden hebben Bouscholte voor het 25-jarige bestaan van T.C.WW een plaquette aangeboden, maar daar staat geen beeldenaar op en de letters zijn anders vormgegeven. Deze zal dus niet door tante zijn gemaakt, maar ze hangen gebroederlijk naast elkaar achter de kluisjes.

Eduard Jacobus Adolphus Bouscholte (De Haag 1855 - Den Haag 1937) is oprichter en aanjager van de tennisclub W.W (Wassenaarsche Weg) Den Haag. Hij is actief in tal van organisaties zoals de Limburgsche Waterleiding Maatschappij, “Schoolvereeniging Instituut Wolters” (voorheen Instituut Bouscholte, opgericht door zijn broer), Grovestins-Stichting, Maatschappij “De Westzijde” (en die gaat over arbeiderswoningen) en sportverenigingen (erelid sinds 1913 van de Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbal Vereeniging, nauw verbonden met de W.W.). Op zijn tachtigste verjaardag, hij is dan net tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd, worden meer dan 50 bloemstukken bezorgd, rollen de gelukwensen uit binnen- en buitenland op de deurmat en komt een neusje van het Nederlandse bedrijfsleven en de lokale sportwereld op zijn gezondheid drinken.

 

 

naar boven