penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
plaquettes:

I.G. Rueb

A.A.M. Bijleveld

Iet

H.K. Mulder

K. de Snoo

Kon. Emma 1928

J.L. de Raadt

Hypotheekbank

prinses Juliana

A.J.E.A. Bik

dr. H. Klinkert

Chininefabriek

Nederlandsche Rijschool

E.J.A. Bouscholte

M.C. Cartier van Dissel

O. Gezelle Meerburg

C.F.W.G. van den Hurk

J.H.G. Kappelhoff

J. van Andel

H. Loudon

Dr. I.M. Graftdijk

W.J. van Heteren

Jettij

H. Neumann

GEB Den Haag

Ajax Vrijheidsbeeld

Raad van State

marine (marmer)

marine (brons)

abdicatie Wilhelmina

J.J. van Oogen

N.R.S.

J.H. Verspyck

Philips - De Jongh

Wilhelmina 1898

Wilhelmina 1948

Henri Sijthoff-Prijs

 

manco

Onderwerp Dr. H. Klinkert
Jaar 1931
Gesigneerd boven de schouder
Materiaal brons
Afmetingen 49,5 x 74,5 cm
Aanwezigheid bedrijfscollectie
Bijzonderheden

De plaquette is onthuld op 3 september 1931 in de artsenzaal van het Ziekenhuis Coolsingel, Rotterdam en daarmee aan de gemeente aangeboden (en door de gemeente aanvaard).
Bij die gelegenheid dankte de heer D. Klinkert namens de familie eerst veel mensen en "tenslotte mej.Rueb, de beeldhouwster, die in het portret niet alleen gelijkenis heeft getroffen, maar ook den geest van mijn vader erin heeft weten te leggen" (Rotterdamsch Nieuwsblad van 4 september 1931).
In hetzelfde artikel is ook sprake van "een passende betimmering aangebracht door de firma Allan".

 

Dr. Hendrik Klinkert (Heino 1847 - Rotterdam 1930) is een gezaghebbende Rotterdams arts, mede-oprichter en bestuurslid van het Radio-Therapeutische Instituut.
In het boekje "Bekende Rotterdammers door hun stadsgenoten bekeken", uitgegeven bij W.L.& J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V., Rotterdam, 1951, besluit dr. P.H.Kramer zijn artikel "Dr. Hendrik Klinkert, 1847 - 1930" als volgt:
In vroeger eeuwen omkranste men de beeltenis van grote mannen met Latijnse spreuken of met hoogdravende dichtregels. Ik wil hier eindigen met de herhaling van een getuigenis (op een zijner feestdagen, door zijn vriend Sikkel uitgesproken) welke in de omlijsting van Klinkert's beeltenis zou passen:
"Een eer voor de stad Rotterdam,
Een eer voor de artsenstand,
Een eer voor Nederland."

Als tante dit had geweten, was er een uitgebreidere tekst op de plaquette terechtgekomen dan nu het geval is.

detail

 

 

naar boven