penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
plaquettes:

J.G. Rueb

A.A.M. Bijleveld

Iet

H.K. Mulder

K. de Snoo

Kon. Emma 1928

J.L. de Raadt

Hypotheekbank

prinses Juliana

A.J.E.A. Bik

dr. H. Klinkert

Chininefabriek

Nederlandsche Rijschool

E.J.A. Bouscholte

M.C. Cartier van Dissel

O. Gezelle Meerburg

C.F.W.G. van den Hurk

J.H.G. Kappelhoff

J. van Andel

H. Loudon

Dr. I.M. Graftdijk

W.J. van Heteren

Jettij

H. Neumann

GEB Den Haag

Ajax Vrijheidsbeeld

Jan Ridder

Raad van State

marine (marmer)

marine (brons)

abdicatie Wilhelmina

J.J. van Oogen

N.R.S.

J.H. Verspyck

Philips - De Jongh

Wilhelmina 1898

Wilhelmina 1948

Henri Sijthoff-Prijs

 

manco

Onderwerp herinneringsplaquette van de Koninklijke Marine
Jaar 1948-49
Gesigneerd linksonder het monogram zonder streepjes
Materiaal marmer
Afmetingen lb: 75 x 135 cm
Aanwezigheid Marinemuseum, Den Helder
Bijzonderheden Tekst in diepliggende met bladgoud beklede letters:
"Eerbiedig opgedragen aan hen die in dienst der Koninklijke Marine het hoogste offer brachten voor Koningin en Vaderland".

Op de plaquette zijn wat moeilijk te onderscheiden details (zie detail foto's:)
Linksboven de oorlogsbodem de Hr. Ms. kruiser “De Ruyter”.
Hr. Ms. De Ruyter was een lichte kruiser van de Koninklijke Marine. Het schip is bekend geworden als vlaggenschip van schout-bij-nacht Karel Doorman Slag in de Javazee. In dienst gesteld in 1936 en gezonken ( getorpedeerd) tijdens de Slag in de Javazee in 1942.
Middenboven vliegtuigen, vermoedelijk Catalina vliegboten
Rechtsboven een (onbekende) vuurtoren.
In het midden een lauwerkrans zoals te doen gebruikelijk bij een kranslegging op zee.
Links en rechts naast de tekst staat het Marine embleem: het gekroonde onklare anker (de tros is om de schacht heen gedraaid).
Linksonder in het water het monogram.

Uit Kroniek over 1949 in Die Haghe 1950: “ 3 mei 1949: Onthulling van een gedenkplaat, vervaardigd door de beeldhouweres G.Rueb, in het Ministerie van Marine, ter herdenking van de in de dienst van de Kon. Marine gevallen oorlogsslachtoffers”.

De plaquette wordt aangebracht in de muur boven de trap in de hal bij de ingang van het gebouw Lange Voorhout nr. 7 in Den Haag. Daarna is het geplaatst in het AR-gebouw op de Frederik kazerne, Den Haag en momenteel is het ondergebracht in het Marinemuseum, Den Helder.
Er is ook een bronzen uitvoering die in details enigszins afwijkt.

detail foto's:  
De Ruyter
vliegtuigen
vuurtoren
krans
emblemen
monogram

 

 

naar boven