penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
plaquettes:

J.G. Rueb

A.A.M. Bijleveld

Iet

H.K. Mulder

K. de Snoo

Kon. Emma 1928

J.L. de Raadt

Hypotheekbank

prinses Juliana

A.J.E.A. Bik

dr. H. Klinkert

Chininefabriek

Nederlandsche Rijschool

E.J.A. Bouscholte

M.C. Cartier van Dissel

O. Gezelle Meerburg

C.F.W.G. van den Hurk

J.H.G. Kappelhoff

J. van Andel

H. Loudon

Dr. I.M. Graftdijk

W.J. van Heteren

Jettij

H. Neumann

GEB Den Haag

Ajax Vrijheidsbeeld

Jan Ridder

Raad van State

marine (marmer)

marine (brons)

abdicatie Wilhelmina

J.J. van Oogen

N.R.S.

J.H. Verspyck

Philips - De Jongh

Wilhelmina 1898

Wilhelmina 1948

Henri Sijthoff-Prijs

 

manco

Onderwerp Dr. H.K. Mulder
Jaar 1926
Gesigneerd niet bekend
Materiaal marmer (volgens Veth)
Afmetingen onbekend
Aanwezigheid Volgens Veth is de plaquette geplaatst in het Gemeente Ziekenhuis, Leeuwarden, maar dat is gesloopt. Vermoedelijk is zij bij de sloop van het vernietigd. In de voor de hand liggende archieven en collecties is de plaquette niet aanwezig. Maar in het bijschrift van de foto is de plaquette echter geplaatst in het Diaconessenhuis, Leeuwarden. Hoe dan ook: de plaquette is nog niet teruggevonden.
Bijzonderheden

De tekst op de plaquette luidt:
"H.K.Mulder / chirurg / werkte hier van / 5 nov 1904 – 10 febr 1925"
De foto komt uit het de Leeuwarder Courant van 26 oktober 1926.

Herman Koert Mulder (Hoogezand 1874 – Amsterdam 1925) was sinds 1904 als geneesheer in Leeuwarden gevestigd. In 1925 werd "een comité met 't doel gelden in te zamelen, die besteed zouden worden aan de huldiging van de nagedachtenis van den zoo zeer betreurden doode" gevormd. "Dat het geen pompeus grafmonument zou worden stond reeds dadelijk vast." Het comité ging over tot het stichten van een fonds met een bredere doelstelling.
Uit het Leeuwarder nieuwsblad van 29 december 1925: "Allereerst zal het Herman Koert Mulderfonds meewerken tot verbetering der ziekenverpleging, meer speciaal op 't terrein der heelkunde. Daarnaast zal, waar noodig, het fonds den menschen de financiële gevolgen, van operatie e. d. helpen verzachten. Meewerken tot een goede opleiding van zusters, operatie-middelen aanschaffen, kortom alles doen wat in zijn vermogen ligt om het lijden van de patiënten te verzachten."

Het fonds startte met fl 2OOO plus fl 400 aan jaarlijkse bijdragen. Of het fonds nog bestaat is mij niet bekend. Waarschijnlijk is zij de opdrachtgever van de plaquette. Uit het Algemeen Handelsblad 23 oktober 1926: "Het beeld is in steen gehouwen door mej. Rueb, die dr. Mulder nimmer heeft gezien en enkel heeft moeten afgaan op foto's en aanwijzingen. Het bestuur [van het H.K.Mulderfonds] bracht haar zijn warmen dank voor haar zeer geslaagde arbeid".

 

 

naar boven