penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
dierplastieken:

waterral

reiger

vrolijk zebrapaard

slak (messenlegger)

vogeltje (messenlegger)

bot (vis, messenlegger)

hondje (messenlegger)

uilen (in beton)

bronzen pad

torenvalk hout

torenvalk

grasparkieten

vechtende musschen

Alexanderparkieten

bokje

betonnen pad

parelhoenders

haasje

kameleons

musjes

slapende mus

aapjes

huilend hondje

jonge Pieter

zich wassende kat

lammetje

rustend paard

vissen

kat

liggend hertje (brons)

liggend hertje (hout)

slapend hertje

slapend hertje (brons)

steenbok

jonge koekoek

slapende Pieter

egel in hout

egel in brons

beer

staartmees

nijdige kat

hollend paard

koedbloed trekpaard

hertje staand buiten

pingu´ns

veulen

edelhert groot

edelhert klein

hertje

rustende eend

houten kraai

houten vogeltje

 

manco

beer
Onderwerp Beer op een tonnetje
Jaar 1947
Gesigneerd Op het tonnetje aan de achterzijde GR
Materiaal brons
Afmetingen lbh: 28 x 51 x 67 cm en het voetstuk bh: 66 x 75 cm
Aanwezigheid Haga ziekenhuis, Den Haag en het Gemeentemuseum, Den Haag
Bijzonderheden

Het ziekenhuis heeft twee exemplaren waarvan één een plaquette op de sokkel heeft met:

"AANGEBODEN DOOR VRIENDEN VAN HET ZIEKENHUIS-ZUIDWAL TER GELEGENHEID VAN HET 125 "JARIG BESTAAN 1 JANUARI 1948"

 

In de Gemeenteverslagen Den Haag 1948: "In dit verband moge worden gememoreerd, dat oud-patiënten ter gelegenheid van het jubileum, als bewijs van hun dankbaarheid aan het ziekenhuis Zuidwal een fraaie, gebeeldhouwde dierenfiguur hebben aangeboden, welke door mej. G.J.W. Rueb is vervaardigd. De overdracht geschiedde op feestelijke wijze in het Gemeentemuseum."
Het exemplaar van het Gemeentemuseum staat wel in de collectiebeschrijving, maar is niet aanwezig. Er is een notitie dat het in bruikleen is gegeven aan het Gemeenteziekenhuis Zuidwal en daar in de tuin is geplaatst. Het is goed mogelijk dat het om hetzelfde exemplaar gaat en ergens verkeerd geregistreerd staat.

Het tweede exemplaar komt ter sprake in het interview van C.Hendriks in het Vrije Volk van 15 december 1967 waarin tante zegt: "Toen ik hier kwam wonen, heb ik nog het een en ander weggegeven, zoals een bronzen beertje - dat is naar een inrichting voor beademingspatiënten in Scheveningen gegaan." Dat beademingsinstituut stond achter de gevangenis en heette De Schelp, in de jaren vijftig waren er ten gevolge van de polio epidemie veel patiënten die chronisch beademd moesten worden. De Schelp en de inventaris inclusief het beeldje zijn over gegaan naar het Leyenburg nu Haga ziekenhuis.

 

Er is ook nog een gipsen model in een particuliere verzameling.

 

 

naar boven