penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
penningen:

Van der Does de Willebois

L. & A. Romswinckel

J. van Stolberg

Kon. Emma 1928

J.L. de Raadt

Van Limburg Stirum

A.J.E.A. Bik

Hypotheekbank

Nederlandsche Rijschool

I.G. Rueb

G.F. Enger sr.

J. Wagenaar

onderwijs

huw. pr. Juliana & pr. Bernhard

  - id. moderne variant

S.J.R. de Monchy

prinses Marijke

700 jr. Den Haag

J. Greshoff

Roode Kruis

C. Sijthoff

Residentie Orkest

H.A. Gips-van Es

Chr. Rueb

P.H. Verspyck

R.A.J. van Delden

 

manco

Onderwerp onderwijspenning van de gemeente 's Gravenhage
Jaar 1933
Gesigneerd bij rechter voet van de man
Materiaal brons
Afmetingen 90 x 65 mm
Aanwezigheid particuliere verzameling
Bijzonderheden

de penning staat op twee dwarsbalkjes
Begeer IV : 705
Frederiks : p117
Volgens Cornelis Veth gedateerd 1930

Ik heb nog geen toegekende penning gevonden. Wel heb ik in Het Vaderland van 29 november 1933 een artikeltje gevonden met daarin: "In opdracht van B. en W. van 's Gravenhage heeft dr W. van Schothorst, directeur der 3e Gemeentelijke H.B.S met 5-jarigen cursus aan de heeren A.Broers en H.Korst, die met 1 september j.l. wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd eervol ontslagen zijn uit de betrekking van leraar, resp. in Engelsch en geschiedenis aan bovengenoemde H.B.S het eereteken uitgereikt, wegens hun groote verdiensten voor het M.O.. Dit eereteken bestaat in een door de Kon. Begeer in brons uitgevoerde staande plaquette." En in dezelfde krant een dag later de aanvulling dat deze is "ontworpen door mej. G. J. W. Rueb."

 

 

naar boven