penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
penningen:

Van der Does de Willebois

L. & A. Romswinckel

J. van Stolberg

Kon. Emma 1928

J.L. de Raadt

Van Limburg Stirum

A.J.E.A. Bik

Hypotheekbank

Nederlandsche Rijschool

I.G. Rueb

G.F. Enger sr.

J. Wagenaar

onderwijs

huw. pr. Juliana & pr. Bernhard

  - id. moderne variant

S.J.R. de Monchy

prinses Marijke

700 jr. Den Haag

J. Greshoff

Roode Kruis

C. Sijthoff

Residentie Orkest

H.A. Gips-van Es

Chr. Rueb

P.H. Verspyck

R.A.J. van Delden

 

manco

Onderwerp onderwijspenning van de gemeente 's Gravenhage
Jaar 1933
Gesigneerd bij rechter voet van de man
Materiaal brons
Afmetingen 90 x 65 mm
Aanwezigheid particuliere verzameling
Bijzonderheden

De penning staat op twee dwarsbalkjes en wordt door het gemeente bestuur van Den Haag uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het onderwijs, denk ik, want ik heb nog geen criteria voor het toekennen van de penning gevonden. Wel is er in Het Vaderland van 29 november 1933 een artikel met daarin:
“In opdracht van B. en W. van ‘s Gravenhage heeft dr. W. van Schothorst, directeur der 3e Gemeentelijke H.B.S met 5-jarigen cursus aan de heeren A.Broers en H.Korst, die met 1 september j.l. wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd eervol ontslagen zijn uit de betrekking van leraar, resp. in Engelsch en geschiedenis aan bovengenoemde H.B.S het eereteken uitgereikt, wegens hun groote verdiensten voor het M.O.. Dit eereteken bestaat in een door de Kon. Begeer in brons uitgevoerde staande plaquette.”
In dezelfde krant een dag later de aanvulling dat deze penning is “ontworpen door mej. G. J. W. Rueb.”
En dan is er de penning van G. Popken, die ook voor het langdurig dienstverband een penning krijgt uitgereikt. Op de onderzijde van voet staat het stempeltje van Kon.Begeer / Voorschoten waar op de niet toegekende penning mej G Rueb staat. De penning is geveild bij Schulman BV in veiling nummer 363 nummer 47, in originele cassette, met (ontwerp)tekeningen. In de deksel van de cassette is in goud ook het embleem van Begeer aangebracht. En misschien is er ook een oorkonde bij geleverd.
Geert Popken (Anloo 1879-De Haag 1959) zal samen metĀ  mej. P. van Battum eervol ontslagĀ  aangezegd krijgen per besluit nummer 28 van de vergadering van de Gemeenteraad op 2 mei 1939 (Haagsche Courant van 29 april 1939) Of mej. van Battum ook een penning heeft gekregen is mij niet bekend.
De penning wordt beschreven in:
Begeer IV : 705
Frederiks : p117
Cornelis Veth (tante dus) dateert de penning 1930, dat zou betekenen dat de penning ook tussen 1930 en 1933 is uitgereikt.

 

 

 

naar boven