penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
penningen:

Van der Does de Willebois

L. & A. Romswinckel

J. van Stolberg

Kon. Emma 1928

J.L. de Raadt

Van Limburg Stirum

A.J.E.A. Bik

Hypotheekbank

Nederlandsche Rijschool

I.G. Rueb

G.F. Enger sr.

J. Wagenaar

onderwijs

huw. pr. Juliana & pr. Bernhard

  - id. moderne variant

S.J.R. de Monchy

prinses Marijke

700 jr. Den Haag

J. Greshoff

Roode Kruis

C. Sijthoff

Residentie Orkest

H.A. Gips-van Es

Chr. Rueb

P.H. Verspyck

R.A.J. van Delden

 

manco

Onderwerp 700 jaar gemeentebestuur Den Haag
Jaar 1948
Gesigneerd monogram met 5 streepjes onder het Haags gemeentewapen
Materiaal in a: brons en b: zilver
Afmetingen diameter 60 mm
Aanwezigheid Geldmuseum, Utrecht: a
particuliere verzameling: b
Bijzonderheden

In de rand is een mercuriusstaf met twee slangen geslagen ten teken dat de penning bij de Rijksmunt, Utrecht geslagen is.
En in het Verslag van de Rijksmunt over het jaar 1948 staat op pagina 12 dat het Gemeentebestuur van 's Gravenhage opdracht gaf tot het slaan van een gedenkpenning, naar ontwerpen van Mej. G.J.W. Rueb, ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan der stad.

Uit de verslagen en handelingen van de gemeenteraad (van Den Haag) 1851-2005 Handelingen van 31 juli 1948 een stukje uit de herdenkingsrede van de burgemeester: "De voorzitter. Ik heb ten slotte nog de volgende mededeling te doen. Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van 's-Gravenhage hebben Burgemeester en wethouders een herinneringspenning doen vervaardigen en een afslag in zilver hiervan zal worden aangeboden aan de leden van de Gemeenteraad. Van het ontwerp, dat gemaakt is door de beeldhouwster Gra Rueb, is een afgietsel in brons op groter formaat vervaardigd ter plaatsing in het Stadhuis. De voorzijde stelt voor graaf Willem II, te paard, met een handgebaar duidend op zijn schepping, het "coninclye palleys", dat hij na zijn verkiezing tot Rooms-Koning liet bouwen en dat de kern van het latere 's-Gravenhage zou worden. Het is dus een symbolische voorstelling van het stichtingsmoment van onze stad. De vorm van het bouwwerk op de achtergrond is niet op de werkelijkheid geïnspireerd maar op het kasteel, dat op onze middeleeuwse zegels voorkomt. Ik neem aan, dat alle leden van de Raad een afslag in zilver van deze herinneringspenning zullen willen aanvaarden, welke terstond na afloop van deze vergadering zal worden uitgereikt."

 

Het genoemde afgietsel in brons op groter formaat is nog niet teruggevonden.
En wat er met de bronzen afslagen gebeurd is, weet ik ook niet. In de handel zijn ze volop verkrijgbaar. Ik heb een op naam gestelde bronzen penning gezien, wat er wellicht op duidt dat de penning ook is uitgereikt bij bijzondere gebeurtenissen. Welke de heuglijke gebeurtenis kan zijn geweest, is mij nog niet bekend.

Er is een penning op naam van dr. A. Schierbeek (en van Schierbeek heeft tante ook een borstbeeld gemaakt), en er is een penning met een gegraveerde datum.

 

 

 

naar boven