penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
penningen:

Van der Does de Willebois

L. & A. Romswinckel

J. van Stolberg

Kon. Emma 1928

J.L. de Raadt

Van Limburg Stirum

A.J.E.A. Bik

Hypotheekbank

Nederlandsche Rijschool

I.G. Rueb

G.F. Enger sr.

J. Wagenaar

onderwijs

huw. pr. Juliana & pr. Bernhard

  - id. moderne variant

S.J.R. de Monchy

prinses Marijke

700 jr. Den Haag

J. Greshoff

Roode Kruis

C. Sijthoff

Residentie Orkest

H.A. Gips-van Es

Chr. Rueb

P.H. Verspyck

R.A.J. van Delden

 

manco

Onderwerp Johan Wagenaar
Jaar 1932
Gesigneerd op vz achter de hals en op kz links onder in het veld
Materiaal in a: brons (71 gram) b: zilver (91 gram) c: "metaal" (57 gram)
Afmetingen diameter 60 mm
Aanwezigheid Het Geldmuseum, Utrecht: a en b
Museum Beelden aan Zee, Den Haag: a
Teylers Museum, Haarlem: b
particuliere verzameling: c
Bijzonderheden De bijsluiter bij de penning vermeldt: Vereeniging voor Penningkunst, 7de Vereenigingsjaar 1932, 2de Penning:
Op den 70sten verjaardag van Dr. Johan Wagenaar: 1 November 1932.
Vz.: Portret met naamrandschrift. Kz.: Een arend, die zijn vleugels uitstrekt over een lier. De ontwerpster bedoelt met deze voorstelling uitdrukking te geven aan de gedachte, dat Dr.W. als scheppend kunstenaar een eerste plaats inneemt en tevens als muziekpaedagoog zijn beste krachten aan het onderwijs heeft gewijd, daarbij zijn leerlingen de volle vrijheid latende om zich overeenkomstig eigen aanleg te ontplooien. Als randschrift, die naar de mening van de ontwerpster de persoon van Dr. W. in leven en werken kenmerken, n.l. Ernst, Takt, Humor, Energie.
Gemod. door Mej G.J.W.Rueb, Den Haag.

Zilveren afslagen zijn gemaakt voor:
- begunstigers: die de Vereeniging steunen met een jaarlijksche bijdrage van fl 100,- of een gift ineens van f 1000,-
- donateurs: die de Vereeniging steunen met een jaarlijksche bijdrage van minstens fl 25,- of een gift ineens van f 250,-
(de contributie was toentertijd minimaal f 5,- per jaar en f 6,- voor het buitenland)
Er waren 2 begunstigers en 4 donateurs.
Zij kreeg voor het maken van de ontwerpen een honorarium van Fl 200,-.
De penning is geslagen bij de N.V. Koninklijke-Begeer te Voorschoten; Begeer III 600

Omdat de penningen, zo lang er matrijzen waren, konden worden nabesteld, valt uit het aantal leden niets te concluderen over de oplagecijfers. Tot in de jaren 60 (van de vorige eeuw) zijn er penningen van voor de oorlog nageslagen en daar is geen administratie van bekend.
Het afwijkende metaal waarvan de c-versie is gemaakt betreft waarschijnlijk een naslag uit de Tweede Wereldoorlog, een periode waarin brons meer in de wapenindustrie werd gebruikt dan voor kunstvoorwerpen. Een oud-voorzitter van het Vereniging meldt hierover: "Ik heb wel oorlogspenningen gezien, die zijn van een inferieure legering, niemand is daarin geïnteresseerd." Misschien is het zo'n penning en dan is het goed dat er tenminste één verzamelaar is die er wel belangstelling voor heeft. Ook wordt de penning vermeld in Frederiks: "Penningen", in de Beeldenaar (2000) 5 p.208-209 door Karel Soudijn en natuurlijk in "Handzame sculptuur" door Loek Tilanus.
Volgens Cornelis Veth gedateerd 1930.
In Het Vaderland van 9 november 1932 staat op de voorpagina als onderschrift bij een afbeelding van de penning: “Het bestuur van de Vereeniging voor Penningkunst heeft den eersten afslag in zilver van den tweeden penning van het Vereenigingsjaar 1932, bevattende het borstbeeld van dr. Johan Wagenaar op de voorzijde en een symbolische voorstelling op de keerzijde, aangeboden aan dr Johan Wagenaar op 1 november j.l. ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag.”
Waar zijn de tijden gebleven dat een nieuwe uitgifte van de Vereniging voor Penningkunst nog op de voorpagina van een landelijke krant vermeld word.

Johan Wagenaar (1862-1941) is componist, koordirigent, organist en pedagoog
Van 1919 tot 1937 was hij directeur van het Koninklijk Conservatorium, Den Haag.

 

 

naar boven