penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
monumenten:

H.C. Verbraak

Juliana van Stolberg

Van Tuyll

A.H. Jacobs & C.V.Gerritsen

Emma 1934

Emma 1937

H.J. Lovink

Tweede Wereldoorlog

vrouwen-ereveld


foto: Utrechts Persbureau

Onderwerp Monument voor Koningin Emma
Jaar 1936-1937
Gesigneerd onbekend
Materiaal Baksteentjes en brons
Afmetingen onbekend
Aanwezigheid onbekend
Bijzonderheden

Tekst op de plaquette : Regentesse / school / 1 februari / 1897-1937.
Op de portretplaquette zijn geen details te zien zodat ik niet weet of deze van een tekst is voorzien en/of gesigneerd is. Uit Het Vaderland van 15 september 1937: "Toen in Maart van dit jaar de Regentesseschool, de openbare school voor lager en uitgebreid lager onderwijs aan de Hamburgerstraat te Utrecht 40 jaar bestond, werd het plan opgevat ter gelegenheid van dit jubileum op het schoolplein een gedenkteeken op te richten ter nagedachtenis van Koningin Emma. Door giften van oud-leerlingen en leerlingen is dit monument tot stand gekomen en vanmorgen is het in het bijzijn van alle leerlingen en vele oud-leerlingen en andere genoodigden plechtig onthuld." […]
"Het monument is van eenvoudige baksteen vervaardigd door leerlingen van de Ambachtsschool. Aan de voorzijde is in een medaillon de beeltenis van Koningin Emma aangebracht naar een ontwerp van mej. G. J. W. Rueb in Den Haag, benevens een bronzen plaat, vermeldende het 40-jarig jubileum der school." […]
"Na het monument onthuld te hebben, zeide de burgemeester, dat het gemeentebestuur voor dit waardige gedenkteeken goed zal zorgen."

Op enig moment is die toezegging waarschijnlijk toch vergeten want het monument bestaat niet meer en tot op heden zijn ook de onderdelen niet teruggevonden.

De Rijksmuntmeester, dr W. J. van Heteren heeft door zijn arbeid achter de coulissen de totstandkoming van dit monument mogelijk gemaakt. In 1942 zal tante bij het afscheid van van Heteren als 's Rijksmuntmeester een plaquette met een beeltenis van hem maken.

De krant noemt het monument een "Monument voor Koningin Emma" en dat is wat stevig aangezet. Het is een herdenking van het 40 jarig bestaan van de school. De plaquette met het vermelden van het 40-jarig jubileum der school staat ook boven het naamloze portret van Emma. En omdat Emma de enige regentes is geweest die Nederland gekend heeft, is haar portret natuurlijk een leuke versiering (zeker als deze door tante gemaakt is), maar meer dan een afbeelding van de naam van de school is het niet. Toch tilt ook de school het op een hoger plan. In het jaarverslag (gemeentearchief Utrecht:1007-3 nr 27255): De verhouding tot de Ouders is doorlopend goed. Duidelijk kwam dit uit, toen in September een bescheiden monument werd onthuld op onze speelplaats ter eere van de nagedachtenis van wijlen H.M.de Koningin Moeder […].

De bronzen plaquette van Emma werd tijdens de feestavond, tgv het 40-jarig bestaan van de school, in de Stadsschouwburg op 18 maart aangeboden. Op 27 januari ging een verzoek uit aan de gemeente (Gemeentearchief Utrecht: 1007-3 nr 27377): gaarne zouden wij deze plaquette in een passende natuursteenen "omkleding" doen plaatsen op ons binnenpleintje, hetwelk zich bijzonder daarvoor leent. ('t Geld ter bestrijding van de onkosten hebben wij.)

Er volgt een tweede verzoek en op 8 februari wordt toestemming verleend. In de toestemming is nog steeds sprake van een "omkleding " van natuursteen.
Wat de reden ook moge zijn geweest, de natuurstenen omkleding is er niet gekomen en leerlingen van de Ambachtsschool hebben een bakstenen monument gemetseld waarin de twee bronzen objecten werden verwerkt.

De (uitgesneden) foto komt van de site van het gemeentearchief, Utrecht. Het staat geadministreerd onder nummer 57732 in de beeldbank en is gemaakt door een fotograaf van het Utrechts Persbureau.

 

 

naar boven