penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
monumenten:

H.C. Verbraak

Juliana van Stolberg

Van Tuyll

A.H. Jacobs & C.V.Gerritsen

Emma 1934

Emma 1937

H.J. Lovink

Tweede Wereldoorlog

vrouwen-ereveld

 

Onderwerp monument voor Koningin-Moeder Emma
Jaar 1934 (of later?)
Gesigneerd linksonder in de sluier
Materiaal brons en natuursteen
Afmetingen de plaquette heeft een diameter van 35,8 cm en de steen is 80 cm hoog en 80 cm breed bij de voet van de steen.
Aanwezigheid Op het grasveldje bij de kruising Dr. Nassaulaan en Emmastraat, Assen.
Bijzonderheden  Het is, naar ik denk, het kleinste monumentje voor Koningin Emma; je moet ervoor door de knieën om het goed te kunnen bekijken.
De plaquette is aan de gemeente Assen geschonken door Henk Plenter, mede-oprichter van het museum voor glas- en valse kunst, hedendaagse grafiek en beeldentuin, kortom Museums Vledder, Vledder. Hij kocht de plaquette op een veiling in 1997/8 en de gemeente Assen zorgde voor de steen en de plaatsing in 1999.
Er is een opwaarts gipsmodel (zie onder) van de plaquette in het Paleis Het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn.
In C.Veth (De beeldhouweres Gra Rueb. ’s-Gravenhage, 1946) wordt op pagina 51 melding gemaakt van een plaquette van H.M. de Koningin Moeder, in 1934 is geplaatst bij de Rijksmunt, Utrecht. De plaquette is daar echter nog niet teruggevonden. Het was waarschijnlijk de bedoeling dat er een herdenkingspenning naar aanleiding van het overlijden van Koningin Emma zou worden uitgegeven, maar er was mij geen penning van het ontwerp bekend tot Muntpost in 2007 een penning heeft uitgegeven (zie onder), waarbij het portret als uitgangspunt is genomen.
Uit correspondentie met Muntpost blijkt dat de Koninklijke Nederlandse Munt het originele gipsmodel heeft uitgeleend om de stempels te maken.
Ook dat gipsmodel is nog niet teruggevonden.

  detail

In 2009 is bij werkzaamheden rond de Emmastraat het monument omgetrokken en zwaar beschadigd.
Een en ander is nog niet hersteld.
Lees ook het persartikel Dagblad van het Noorden dd 24 juni 2009

1

 

2

onderste 2 foto's: Ronn Boef
 

 

 

  opwaarts gipsmodel
Onderwerp Emma Koningin-Moeder
Jaar 1934
Gesigneerd het monogram zonder streepjes linksonder in de sluier
Materiaal gips
Afmetingen diameter 36,5 cm
Aanwezigheid Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (voorheen Oranje-Nassau Museum).
Sinds 1977 is de collectie in bruikleen overgedragen aan de Staat der Nederlanden
en tentoongesteld in Paleis Het Loo Nationaal Museum in Apeldoorn.
Bijzonderheden   Uit de nalatenschap is het ontwerp geschonken aan het Oranje-Nassau Museum.
Detail
naar boven  

 

 

  uitgave Muntpost
Voorstellend Emma Koningin-Moeder
Jaar 2007
Gesigneerd monogram zonder streepjes in de sluier
Materiaal verguld brons
Afmetingen diameter 38,61 mm
Aanwezigheid -
Bijzonderheden Uitgave van Muntpost (www.muntpost.nl) Uitgifte prijs € 29,95
De Muntpost: “De Koninklijke Nederlandse Munt heeft ons het originele gipsmodel, dat zich in hun archief bevindt, uitgeleend. Met behulp van dit modelé hebben wij een nieuwe stempel gemaakt. De invulling van de keerzijde was wel een probleem, natuurlijk. Daar is Gra Rueb nooit aan toegekomen, doordat 's Rijks Munt de opdracht annuleerde (de muntmeester kreeg uiteindelijk geen toestemming van het Ministerie van Financiën). Ongetwijfeld zal ze wel schetsen of op z'n minst ideeën gehad moeten hebben. We hebben uiteindelijk de keerzijde van haar Emma-penning uit 1928 gebruikt en hiervan de tekst aangepast. De rondtekst is een nu een verklaring geworden van de weergegeven symboliek, terwijl het lettertype is gewijzigd om beter bij de voorzijde te passen.”

 

 

naar boven