penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
borstbeelden:

Scheveningsche

J. Romswinckel

J. Dekker

M. Tydeman jr.

Wang Koan Ky

Kon. Wilhelmina

Prins Hendrik

C.J. Snijders

vrouwenkopje

vrouwenbuste (marmer)

H.A. Viotta

Storm van 's Gravesande

P. Reineke

monseigneur

misanthroop

babykopje

apache

modelstudie

krijger

B.C.J. Loder

Wiam Schwartz

J.W. Ramaer

devotie

oude man

arbeider

mannenkop 1

H.P.N. Muller

vrouwenbuste (hout)

meisjesbuste (hout)

mannenkop 2

P. Bakker Schut

C. Veth

L'espoir

S. Dresden

S. Citroen

J. van den Vondel

S. Prins

E. Cornelis

A. Schierbeek

Jan Willem Hondius

W.J.M. van Eysinga

 

manco

Onderwerp H.A. Viotta
Jaar 1921
Gesigneerd op de linker zijkant G.Rueb en 1921
Materiaal marmer op een houten kolom
Afmetingen lbh: 67 x 50 x 103 cm
Aanwezigheid Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam in bruikleen gegeven aan de Stadsschouwburg, Amsterdam
Bijzonderheden Henricus Anastasius Viotta (Amsterdam1848 - Montreux 1933) is Wagner adept, dirigent, publicist, mede oprichter van de Wagner-Vereeniging en het Residentie Orkest en voorzitter van de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging.

Tekst op de voorkant: Mr H.Viotta

Gevonden in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1933
op pagina 97:
In 1921 heeft een zijner goede vrienden en geestverwanten van zijn vereering doen blijken door het schenken van Viotta's buste in marmer, een kunstwerk van de hand van de begaafde beeldhouwster Mejuffrouw G.J.W. Rueb, aan de Gemeente Amsterdam ter plaatsing in den Amsterdamschen Stadsschouwburg, waar deze buste tot in lengte van dagen zal getuigen van Viotta's groote beteekenis als kunstenaar.

In de detailfoto is goed te zien hoe gesuggereerd wordt dat Viotta een bril draagt.

Het portret op de sokkel is dat van Richard Wagner. Dat Wagner in het beeld is verwerkt, is gedaan om tot uitdrukking te laten komen dat Viotta als een stuwende kracht voor Wagner's kunst in ons land werd gezien.
 

detail

 

 

 

naar boven