penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
borstbeelden:

Scheveningsche

J. Romswinckel

J. Dekker

M. Tydeman jr.

Wang Koan Ky

Kon. Wilhelmina

Prins Hendrik

C.J. Snijders

vrouwenkopje

vrouwenbuste (marmer)

H.A. Viotta

Storm van 's Gravesande

P. Reineke

monseigneur

misanthroop

babykopje

apache

modelstudie

krijger

B.C.J. Loder

Wiam Schwartz

J.W. Ramaer

devotie

oude man

arbeider

mannenkop 1

H.P.N. Muller

vrouwenbuste (hout)

meisjesbuste (hout)

mannenkop 2

P. Bakker Schut

C. Veth

L'espoir

S. Dresden

S. Citroen

J. van den Vondel

S. Prins

E. Cornelis

A. Schierbeek

Jan Willem Hondius

W.J.M. van Eysinga

 

manco

Onderwerp J.W. Ramaer
Jaar 1927
Gesigneerd GJW Rueb (in lopend schrift) / 1927 / den Haag
Materiaal marmer
Afmetingen lbh: 34 x 70 x 78 cm
Aanwezigheid Tropenmuseum, Amsterdam
Bijzonderheden

Uit de Indische Courant van18 september 1926: "Kopstukken uit de suikerindustrie brachten gelden bijeen voor de vervaardiging van een borstbeeld door mej. Rueb, dat in het gebouw van het Suikersyndicaat te Soerabaja geplaatst zal worden."

 

Er is een foto in het archief van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Leiden waarop het borstbeeld staat afgebeeld met daaronder de tekst:
Mr. J.W.Ramaer
op 17 september 1926
ter gelegenheid van
zijn 70-sten verjaardag
aangeboden door den
Bond van Eigenaren
van Nederl.-Indische
Suikerondernemingen

Bij dezelfde gelegenheid is hij benoemd tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Mr. Johannes Wilhelmus Ramaer (Zuthpen 1856 - Den Haag 1932) was voorzitter van den Bond van Eigenaren van Nederlandsch- Indische Suikerondernemingen ("Beniso" ) en eerelid van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten te Soerabaya. In 1959 is het beeld door tante aan het Tropenmuseum geschonken.

 

handtekening

 

 

naar boven