penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
borstbeelden:

Scheveningsche

J. Romswinckel

J. Dekker

M. Tydeman jr.

Wang Koan Ky

Kon. Wilhelmina

Prins Hendrik

C.J. Snijders

vrouwenkopje

vrouwenbuste (marmer)

H.A. Viotta

Storm van 's Gravesande

P. Reineke

monseigneur

misanthroop

babykopje

apache

modelstudie

krijger

B.C.J. Loder

Wiam Schwartz

J.W. Ramaer

devotie

oude man

arbeider

mannenkop 1

H.P.N. Muller

vrouwenbuste (hout)

meisjesbuste (hout)

mannenkop 2

P. Bakker Schut

C. Veth

L'espoir

S. Dresden

S. Citroen

J. van den Vondel

S. Prins

E. Cornelis

A. Schierbeek

Jan Willem Hondius

W.J.M. van Eysinga

 

manco

  mancolijst borstbeelden:
   
1917 Heerenportret, (maar wie?) tentoongesteld in Den Haag 1917 als nummer 65
1918 of eerder

vrouwenkop “smart” (vermeld in de NRC 1918-04-14)
1918 ? Ir R.J. Br van Lijnsen? (tentoonstelling Rotterdamsche Kunstkring 1918)
1918 van Geer (tentoonstelling Rotterdamsche Kunstkring 1918)
1918 of eerder

kinderkopje “uit een ruwe witten steenklomp gebeiteld” (vermeld in de NRC 1918-04-14)

1922 Louis XV (brons), vermeld in de catalogus van de tentoonstelling in de Pictura-zaal, Groningen in 1922. (ik vermoed dat het een borstbeeld is)
1922 of eerder

Mevr R.v.D. In Het Vaderland van 27 september 1922 beschrijft Just Havelaar beschrijft het beeld. (te slap en geheel karakterloos)

1923

D. G. van Beuningen, directeur Steenkolen Handel Mij. - brons - Rotterdam.
Zowel navraag bij het Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam als bij de familie van Beuningen heeft nog geen resultaat opgeleverd.
Ook heeft ze voor D.G. een fontein in de vorm van vissen gemaakt.

1925 Mengelberg. vermeld in het Vaderland van 12 april 1925
1927

zelfverloochening.
In de NRC van 1927-01-20 staat het ontwerp van tante beschreven dat ze gemaakt heeft voor het Juliana van Stolberg-monument:
”Het ontwerp van mej.Rueb ten slotte bestaat uit een vrij hoogen muur van Fransch zandsteen, in het midden waarvan te eener zijde een plaquette met het portret van Juliana van Stolberg en te anderer zijde een toepasselijk opschrift is geplaatst. Op de breedte-zijden van dezen muur zijn staande symbolische figuren ontworpen, die resp. de devotie en de zelfverloochening voorstellen.”

1928 of eerder

“den geplooiden kop “Noodlot”, een psychisch realisme verwezenlijkt in beeldhouwkunst.” Uit de NRC avondeditie van 15 december 1928 in een bespreking van Beeldhouwwerken, Batik- en kunstnaaldwerk in de Kon. Kunstzalen Kleykamp, Den Haag.

1948 Portretbuste van mevrouw S. (wie is mevrouw S. ?)
1948 Portretbuste van dhr. C (wie is dhr C. ?)
1948 Mevr. L. Gips

 

 

naar boven